Szkolenia dla firm

Częsty kierownik grupy zadaje się pytaniem:

Jak się mogło stać, że nawet po zdobyciu wspaniałych nawyków sprzedaży, praca w kolektywie tkwi na miejscu, członkom drużyny brakuje motywacji i zapału do pracy, nie pomagają ani nowe kursy, ani podnoszenie kwalifikacji?…

Ostatnio zauważono, że kierownicy firm i personelu coraz częściej poszukują „nietradycyjnych“ sposobów szkoleń, w których popierana jest kreatywność i spontaniczność pracowników, a także możliwość poznaniania nie tylko członków swojej drużyny, ale przede wszystkim samego siebie.
Każdy kolektyw jest inny, tak samo jak każdy jego członek, który dołączając do drużyny przynosi ze sobą swoje umiejętności, swoje potrzeby i oczekiwania. Na „moc“ kolektywu wpływa to, jak każda z osobowości potrafi odnaleźć siebie w nowym środowisku, jak i czym siebie motywuje. To zależy od tego, jakie są prawdziwe jego potrzeby, wartości i oczekiwania. Ich świadomość i poznanie pozwala lepiej zrozumieć siebie i ludzi z otoczenia, efektowniej wykorzystać swoje „silne strony“. To droga wzrostu osobistego i doskonalenia się. Oprócz wcześniej wymienionych zalet, to możliwość polepszenia stosunków wewnątrz grupy, co wpływa na zwiększenie motywacji i satysfakcji z pracy.

Słowo „kreatywność“ ostatnio przybrało nowe znaczenie. Być kreatywnym znaczy być giętkim, umieć widzieć i znaleźć niespodziewane rozwiązania, nie ograniczać się wąskim ramkami, mieć szerszy pogląd jak na pracę, tak też na życie. Osoba kreatywna widzi świat i życie przez spektrum z mnóstwa kolorów i czerpie z nich o wiele więcej zadowolenia, jednocześnie nadając sens ich byciu.
Każdy z nas ma umiejętności kreatywne, które już od maleństwa niestety są tłumione. W dzieciństwie często słyszeliśmy: „nie potrafisz tego“, „brzydko rysujesz“, „słoń Ci nadepnął na ucho“, „jeśli chcesz ładnie grać, musisz skończyć konserwatorium“ itd. Z kolei my sami zaczynamy w to wierzyć. W roli warstwy ochronnej pojawia się niechęć do wszelkiej działalności – do rysowania, klejenia, tańca, śpiewu… Przejawia się tylko człowiekowi charakterystyczne poczucie wstydu.

W czasie zajęć arte-terapii, dorośli ludzie potrafią odnaleźć radość i zadowolenia z robienia najzwyklejszych czynności. Czują wtedy, że wrócili do jakiegoś niesamowicie ważnego, ale zapomnianego świata. Odszukują od nowa bardzo ważną, kiedyś utraconą cząsteczkę siebie. Znowu CZUJĄ SIĘ SOBĄ. Powoli powraca do nich pewność siebie, zaczynają wierzyć w to, że są szczególni i utalentowani, zaczynają rozumieć jak wiele stracili odgraniczając siebie od twórczości, sztuki, od świata dźwięku i ruchu.

Ważne jest wiedzieć to, że zajęcia prowadzone są w otoczeniu bezpiecznym i wspierającym. W otoczeniu, gdzie każdy będzie usłyszany, zrozumiany i ZAAKCENPTOWANY. Tu także uczymy się słuchać innych, co ma nie mniejszy wpływ na jakość naszego życia i pracy.

Metody arte-terapii w szkoleniach komunikowania

To nowy model szkoleń psychologicznych, umożliwiający mobilizację potencjału i wspieranie wyrażenia twórczego. Zawdzięczając wspomnianemu potencjałowi, obcowanie między uczestnikami szkolenia nabiera życia i dynamiki.
Celem terapii sztuką jest głębsza świadomość siebie i przeżywanych trudności, zrozumienie swoich emocji i ich wyrażenie w bezpiecznym środowisku. Pracując w grupie, uczestnicy będą mogli lepiej zrozumieć świat swoich uczuć i doświadczeń, zobaczyć, jak wyglądają ich stosunki z ludźmi z otoczenia. Kierunek zajęć arte-terapii – to kształtowanie osobowości przez zrozumienie, tolerowanie i przyjęcie innych ludzi.

Podstawowymi celami szkoleń komunikowania mogą być:

Polepszenie jakości obcowania z otaczającymi nas ludźmi – dzięki temu człowiek doświadcza większą satysfakcję z komunikowania, kontaktu ze innymi;
Doskonalenie własnych kompetencji – to umiejętność rozumieć i przyjąć ludzi ze swego środowiska, konstruktywnie z nimi obcować i współpracować;
Uświadomienie tego, co jest wspólne w problemach i doświadczeniach ludzi;
Kształtowanie interesów i motywacji;
Świadomość i aktualizacja swoich potrzeb, wykorzystanie zasobów wewnętrznych i twórczych;
Poszukiwanie spontaniczności i umiejętności eksperymentować;
Rozwijanie samodzielności, poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i zdolności wyjścia z trudnych sytuacji;
Wykrycie niefunkcjonalnych modeli postępowania i ich korekcja;
Świadomość uczuć i emocji oraz ich wyrażenie.

Po wspólnym omówieniu z kierownikami grup, program szkoleń jest opracowywany według celów i potrzeb firmy. W zależności od planowanych wyników, może to być cykl zajęć lub też szkolenia jedno-dwudniowe.