Czym jest psychoterapia?

Czym jest psychoterapia?

Mylimy się kojarząc psychoterapię tylko ze schorzeniami psychicznymi. W dniu dzisiejszym, psychoterapia jest coraz częściej stosowana w rozwiązywaniu przeróżnych problemów (takich, jak: choroba, śmierć, poronienie, rozwód, nieszczęśliwy wypadek, przemoc i mnóstwo innych), spotykanych na drodze życiowej.
Mówiąc zwyczajnie, psychoterapia – to poszukiwanie tego, co najlepsze (najpiękniejsze) w nas samych, w naszym życiu, w naszych stosunkach z innymi. Psychoterapia jest ważna też dlatego, że wskazuje na nasze „ciemne strony“ i sposoby, w jakie tworzymy trudności w swoim życiu codziennym. Za pomocą psychoterapii możemy zrozumieć co dla nas jest tak naprawdę ważne, a to jest krokiem do poznania swego prawdziwego „ja“, wspomnienia, otwarcia się mu…
Wgląd, uzyskany podczas terapii, pomoga poznać siebie. Dążymy nie tylko do pozbycia się negatywnych symptomów, ale i do znalezienia ich przyczyn, a także sposobów ich zmiany. Podczas głębokiej psychoterapii szukamy nie tylko rozwiązania problemów – człowiek wtedy zmienia też siebie i jakość swego życia.
Psychoterapia pomaga uporządkować chaos w życiu osobistym i zwrócić wiarę w przyszłość. Zawdzięczając jej, możemy odnaleźć najlepsze sposoby, aby beznadzieję, ból i brak sił transformować w radość, spokój wewnętrzny i jednolitość, tym samym ożywiając marzenia i co najważniejsze – dzięki niej możemy poczuć smak każdej chwili. Tak jest dlatego, że psychoterapia daje możliwość nie tylko cieszyć się ładnymi wspomnieniami czy czekać „jasnej przyszłości“, ale też poczuć i odebrać teraźniejszość taką, jaka ona jest: radosną czy smutną, raniocą bądź błogą, pełną miłości czy też nienawiści… Bo to i jest „sztuka bycia“ – sztuka żyć, a nie egzystować. To sztuka doświadczania życia, natchnienia go całym ciałem swoim i duszą swoją…
Kiedy jest potrzebna psychoterapia?
To tylko przykładowa lista sytuacji, w których psychoterapia mogłaby być pomocna:

Problemy, związane z depresją:
Smutek
Niechęć życia
Strata radości życia
Poczucie samotności
Pesymizm, myśli o samobójstwie
Męczące poczucie winy
Beznadziejność
Zaburzenie snu
Rozdrażnienie, złość.
Problemy, związane z neurozą:
Różnego rodzaju strachy – zaczynając od stałego strachu do ataków paniki
Poczucie winy i wstydu
Poczucie odpychnięcia i krzywdy
Wrażenie, że traci się kontrolę nad emocjami (np. raptowne wybuchy złości)
Częsty płacz
Chorobliwy stan duszy i ciała
Wewnętrzne konflikty i rozterki
Choroby psychosomatyczne.
Problemy, związane ze stresem:
Przeżycia z powodu nieszczęśliwych wypadków, przemocy, choroby, straty bliskiej osoby czy pracy itp.
Przeżycia z powodu drobniejszych lecz ciągle powtarzających się sytuacji stresowych: w szkole, na pracy, w domu, obcując z innymi ludźmi itd.
Problemy rodzinne:
Konflikty partnerskie
Rozwód
Kryzysy
Niezadowolenie ze stosunków
Konflikty między rodzicami i dziećmi.
Kryzysy życiowe:

W każdym etapie życiowym człowiek może doświadczyć sytuacji kryzysowej. Najczęściej samodzielnie radzimy ze swoimi trudnościami, ale nierzadko ten proces bywa bardzo raniący i długotrwały. W takim wypadku może pomóc psychoterapia.

Kryzys nastolatkowy:

Wiek nastoletni – to wystarcząjaco trudny etap życia jak dla młodej osoby, tak dla jej rodziców. Często ani jedni, ani drudzy nie są w stanie podołać trudności, spotykanych w tym okresie.
W wieku nastoletnim najczęściej zderza się z takimi problemami:
Problemy dojrzewania
Problemy identyfikacji płci
Trudności w stosunkach z rówieśnikami
Stosunek ze światem otaczającym
Trudności w zrozumieniu samego siebie: kim jestem i dokąd dążę?
Problemy nieprzyjęcia siebie i swego ciała
Konflikty z rodzicami, nauczycielami itd.
Kryzysy dorosłych:
Kłopoty w pełnieniu roli partnera, rodzica, pracownika, kierownika i in.
Rozwód z partnerem
Poczucie rozczarowania z życia rodzinnego czy zawodowego
Problemy samodzielności, powstałe po oddaleniu się od rodziców
Strata pracy
Problemy zdrowotne – własne bądź osób bliskich
Poczucie utraty kompetencji
Strata sensu życia i kontroli nad nim
Proces starzenia się
Strach przed śmiercią.
Czas trwania i częstotliwość spotkań psychoterapeutycznych

Seans psychoterapii trwa 50 minut, stosując terapię sztuką – 90 minut. Psychoterapia czy terapia sztuką może być krótkotrwała (do 10-20 spotkań) bądź długotrwała (od 20 spotkań i więcej; może też być stosowana kilka lat), w zależności od porządań i rodzaju problemów klienta. Spotkania najczęściej są wyznaczane raz w tygodniu, jednak w przypadku kryzysu, mogą odbywać się i 2-3 razy w tygodniu.

Ceny

Cena pierwszej lub jednorazowej konsultacji – 70 Lt. Cena następnych spotkań – umowna.
Seanse, stosując terapię sztuką – 120 Lt (1,5h).

Konsultują